Trenerundersøkelsen 2013

Bidragsytere
Publiseringsår
2014
ISBN
978-82-7570-362-8
​Fra 1.1. 2014 ble Trenerløypa innført som rammeverk for trenerutdanningen i norsk idrett. For senere å kunne evaluere effekten av trenerløypa, ønsker en med denne undersøkelsen å danne seg et bilde av trenerne i norsk barne- og ungdomsidrett. Undersøkelsen er gjennomført i 9 særforbund. Særforbundene ble bedt om å trekke 10 idrettslag, fordelt på minst to ulike områder i Norge. Det elektroniske spørreskjemaet ble så sent til trenerne, i barne- og ungdomsidretten. Til sammen er det 461 trenere som har svart på spørsmål om hvem de trener, hvor ofte og hvor mange de trener, hvorfor de begynte å trene, hvilken idrettsutdanning de har og om de ønsker mer utdanning.