Tilværelse og oppvekst i barneverninstitusjon

Bidragsytere
Publiseringsår
2010
ISBN
1502-7759
​Artikkelen beskriver spesifikke systemer og metoder som i særlig grad påvirker ungdommers liv i tre norske barneverninstitusjoner, basert på en kvalitativ intervjuundersøkelse av beboere og ansatte. Ungdomsbeboere forteller at det kan være vanskelig å forstå hverdagen i barneverninstitusjon, og at de føler seg unormale og ufrie. Artikkelen konkluderer med at institusjonstilværelsen skaper en følelse av annerledeshet og avvik, og at enkelte metoder som praktiseres i behandlingen av ungdommene, er beslektet med metoder som kan praktiseres i behandlingen av innsatte i fengsler. Dette er et paradoks fordi intensjonen med plassering av barn og unge i barneverninstitusjon ikke er å skape annerledeshet, avvik og å gjøre ufri, og fordi det da vanskelig lar seg gjøre å etterleve barn og unges rettigheter til personlig integritet, medvirkning og deltakelse i eget liv. Tidsskriftet med denne artikkelen kan bestilles fra Fagbokforlaget:ordre@fagbokforlaget.no Ekstern lenke til publikasjon: http://www.ungdomsforskning.no/Download/1-2010/SmndrgUlset.htm