c - allemannsretten : Evaluering av et nettbasert undervisningsopplegg Friluftslivets år 2015

Bidragsytere
Publiseringsår
2016
ISBN
978-82-7570-457-1
​Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av en nasjonal strategi for å bidra til et aktivt friluftsliv. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005. Norsk Friluftsliv har ansvar for planlegging, daglig ledelse og gjennomføring av Friluftslivets år 2015. En har som målsetting at FÅ15 skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen. I forbindelse med FÅ15 ble det utviklet et nettbasert undervisningsopplegg – «Salaby – allemannsretten». Dette ble utviklet i samarbeid med Gyldendal, i deres etablerte plattform «Salaby». «Salaby – allemannsretten» er tilrettelagt for elever i barne- og ungdomsskolen (1. – 10. trinn), og det er et åpent og gratis undervisningstilbud. Opplegget er tverrfaglig tilbud som inneholder filmer, musikk og spill, lesetekster, tips til uteaktiviteter og tester.