Planter i Aquaponics Rapport til prosjekt «Utnyttelse av oppløst og partikulært avfall fra smoltproduksjon i et resirkulasjonssystem»

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
Avdeling
CIRiS
Basert på en analyse av innholdet av næringssalter i avløpsvannet fra et kommersielt resirkuleringsanlegg for laks, tar denne rapporten tar sikte på å gi anbefalinger for relevante plantearter for integrert produksjon av fisk og planter. Dette inkluderer utvelgelse av kulturplanter og beskrivelse av deres dyrkingsforhold og næringskrav.