Overgang fra barnevern til voksenliv i Trondheim. Sluttrapport fra OBVIT-prosjektet

Publiseringsår
2008
ISBN
978-82-91927-09-1
​I sluttrapporten for prosjekt besvares disse spørsmålene: 1. Hvem er ungdommene? 2. Hva innebærer overgangen? 3. Hva er faglige mål med arbeidet? 4. Er bruken av tiltakene i tråd med faglige mål? 5. Er tiltakene tilpasset ungdommens ønsker og behov? 6. Hva betyr samarbeidet med barneverntjenesten for ungdommene? 7. Hvilke muligheter og hindringer ligger til grunn for samhandling mellom barne- og vok-sentjenestene? 8. Hvordan kan kommunen møte utfordringene?