Managementprosjektet : Styringsredskaper ihelse- og velferd, oppfølgingstjenesten i Trondheim kommune

Publiseringsår
2009
ISBN
978-82-7570-203-4
​Hovedmålsettingen med Managementprosjektet har vært å bidra med å utvikle styringsredskaper for helse og velferd oppfølgingstjeneste i Trondheim kommune. Dette gjennom et samarbeid om å bidra til å utvikle arbeidsredskaper som kan gjøre det mulig å registrere og dokumentere det faglige innholdet i arbeidet med brukerne i oppfølgingsenhetene i Trondheim kommune. Hypotesen er at gjennom utvikling av egenrapporteringssystemer som kan gi faglig evalueringsdata og fortelle noe om hva enheten lykkes eller eventuelt ikke lykkes med i sitt faglige og metodiske arbeid med brukerne, vil enhetene få økt oversikt og dokumentasjon over egen virksomhet, samt at det kan danne grunnlag for aggregering av data til styring, forsknings- og utviklingsformål. Gjennom dette samarbeidet har det også vært en målsetting å se på mulige forskningsbehov i forhold til utvikling av og behovet for styringsinformasjon i de kommunale helse- og velferdsenheter.