Lærerrollen sett fra lærernes ståsted

Bidragsytere
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-343-7
​Prosjektet ”Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestringsforventning, stress og utbrenthet” er støttet av Norges forskningsråd. I denne rapporten har vi rettet søkelyset mot hvordan arbeidet i skolen oppleves av lærerne; hva som oppleves stimulerende og som bidrar til trivsel og engasjement, mens også hva som oppleves stressende og som bidrar til lave forventninger om å mestre utfordringene og til utbrenthet, lav trivsel og ønske om å forlate læreryrket. Sentrale begreper knyttet til lærernes opplevelse er trivsel, engasjement, mestring, mestringsforventning, stress og utbrenthet. Prosjektet er gjennomført som en kombinasjon av en intervjustudie (N = 36) og en surveystudie eller spørreskjemaundersøkelse (N = 2569). Tidligere har vi publisert en rapport fra intervjuundersøkelsen og flere artikler basert på surveystudien. En oversikt over tidligere publikasjoner er vedlagt (side 75).