Kjønnsforskjeller i barne- og ungdomsidretten

Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-7570-330-7
​I denne rapporten fokuseres det på ulikheter mellom jenter og gutters deltakelse i den organiserte idretten. Analysen bygger på tallene fra idrettslagenes rapportering til NIF ved årsskifte (idrettsregistreringen). Det er gjennomført analyser for idretten samlet, på fylkesnivå og for ulike idrettsgrener. Funnene dokumenterer at det eksisterer ulikheter mellom jenter og gutters deltakelse på samtlige nivå.