Kan rutiner og regler hindre barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon?

Publiseringsår
2008
​Artikkel i Norges Barnevern nr. 1, 2008. I artikkelen fokuseres det på medvirkning i lys av institusjonelle regler og rutiner, og barrierer for medvirkning knyttet til dette, diskuteres. Empirien bygger på barna og ungdommenes oppfatninger av dette tema.