Idrett for funksjonshemmede

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
​Norsk idrett har de siste ti årene gjennomført en stor organisatorisk prosess (integreringsprosessen). Fra at idrett for funksjonshemmede i stor grad ble organisert i egne forbund, har nå særforbundene i norsk idrett tatt ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine lag. Med funksjonshemmede menes: Bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede. For å få mer kunnskap om idrettens tilbud til de funksjonshemmede, og hvor mange som benytter seg av de ulike tilbudene, ønsker vi å utvikle en standardisert undersøkelse til norske idrettslag for jevnlig bruk.Utformingen av spørreskjemaet har skjedd i nært samarbeid med NIF. Henvendelsen til idrettslagene og gjennomføring av datainnsamlingen er gjennomført av NIF. Senter for idrettsforskning har gjennomført all bearbeiding og analyse av data. Senteret har også gjennomført intervju med lederne i noen utvalgte idrettslag.