I bærekraftens navn. En studie av forhandlingsrommet om bærekraftig havbruk

Bidragsytere
Publiseringsår
2022
ISBN
978-82-326-6354-5