Hva skal vi gjøre med barneverninstitusjonene våre?

Publiseringsår
2009
Kronikk i Adresseavisen 5. januar 2009. I kronikken formidles ungdoms synspunkter på institusjonslivet. Det fokuseres på opplevelsen av unormalitet, barns rettigheter; det vil si det å bli sett og bli hørt, og at det er lite gunstig å blande ulike målgrupper i samme institusjon.