Håndtering av tvang i barneverninstitusjoner

Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-91927-27-5
​Rapporten gir et innblikk i ansatte og ledere i barneverninstitusjoners forståelse av, kunnskap om og holdninger til tvangsbruk, om faktisk tvangsbruk, prosedyrer rundt tvangssituasjoner samt hvordan det arbeides og/eller kan arbeides for å forebygge tvang. I tillegg har vi innhentet data som forteller om tilsynets opplevelser, erfaringer og oppfatninger knyttet til tvang og forebygging av tvang i barneverninstitusjoner.