Fysisk aktivitet og idrettsdeltagelse blant barn og unge - En gjennomgang av norske studier

Publiseringsår
2017
ISBN
978-82-7570-498-4
​Denne rapporten vil forsøke å belyse norske barn og unges generelle fysiske ​aktivitetsnivå, og videre hvordan deres deltagelse i organisert idrett utarter seg, og bygger på åpent tilgjengelige kilder via databasene SPORTDiscus, ISI web, PubMedog Google Scholar. Litteratursøket er gjennomført med sikte på å finne informasjon om idrettsdeltagelse, trening og fysisk aktivitet blant barn og ungdom, hvilke mønstre som preger idrettsdeltagelsen, hvordan dette har utviklet seg over tid, og hvilken betydning det kan ha for det videre arbeidet med å skape et tilfredsstillende idrettstilbud.