Fungerer godkjenningsordningen av barneverninstitusjoner godt nok?

Publiseringsår
2008
​Kronikk i Adresseavisen 13. mars 2008. I kronikken fokuseres det på om godkjenningsord-ningen, hvor den enkelte institusjon skal kunne dokumentere både kvalitet og metode for sin virksomhet, fungerer godt nok. Det stilles spørsmål om kravene om tilpassede metoder og målsettinger for hver enkelt målgruppe blir tatt på alvor når institusjoner godkjennes.