Fra tanke til handling.....? : Bruk av kritisk refleksjon i veiledning

Publiseringsår
2010
ISBN
978-82-7570-213-3
​Denne rapporten er resultat av et delprosjekt under HUSK Midt-Norges prosjekt ”Integrasjon teori og praksis”. I perioden april 2007 – juni 2008 gjennomførte vi veiledning i grupper ved seks ulike enheter i tre kommuner i Midt-Norge.