Fiskevelferden kan økes ved å senke farten i settefiskproduksjonen

Bidragsytere
Publiseringsår
2021