"Det er folk som spør meg hvordan jeg har det og hvor kjedelig det er og sånn"

Publiseringsår
2011
Dette er et veiledningshefte primært beregnet på ansatte i tilsynet som utfører tilsyn overfor de minste barna. I heftet omtales kort formål og rammer for tilsynet og barneperspektivet. Empirien bygger på barnas oppfatninger av deres møte med tilsynet, og erfaringer fra tilsynsbesøk sett fra de voksnes side. Til slutt skisseres noen anbefalinger som kan bidra til bedre kvalitet i tilsynet med de minste barna i barneverninstitusjon.