Deltagelse og frafall i ungdomsidretten

Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-7570-309-3
​I løpet av ungdomsårene synker andelen aktive i den organiserte idretten betraktelig. Norges idrettsforbund ønsker at ungdom deltar i idretten lengst mulig, og anser derfor frafall blant ungdom som en av idrettens største utfordringer. For å gi en forståelse av ungdoms valg om å forbli i idretten eller ikke, er det i denne rapporten gjennomført litteratursøk etter forskning som omhandler ungdoms opplevelse av idretten. Litteratursøket viser at ungdoms idrettsdeltagelse både er påvirket av faktorer som ligger utenfor idretten (eksterne) og faktorer knyttet til idrettens innhold (interne). Interne faktorer som trekkes frem er betydningen av ferdigheter, konkurranseaspektet og utøvernes forhold til treneren og venner. Betydningen av skole, skader, foreldre og andre interesser er de eksterne faktorene. Dette illustrerer at frafall ikke nødvendigvis er et resultat av idrettens innhold, men en kompleks prosess som ofte er påvirket av flere faktorer. Til tross for at det eksisterer dokumentasjon av ungdoms opplevelse av idretten, er forskningen på flere områder mangelfull. Aktivitetstallene fra Norges idrettsforbund viser at idrettsgren har stor betydning for ungdoms idrettsdeltagelse. Studier som undersøker egenskaper ved ulike idrettsgrener er derimot en tydelig mangel på feltet. I tillegg kommer kjønnsforskjeller og lokale variasjoner som manglende kunnskap. Dette bør belyses i fremtidig forskning da aktivitetstallene dokumenterer at det eksisterer kjønnsforskjeller i ungdomsidretten, samt store variasjoner mellom kommunene. Samtlige studier på feltet baserer seg på svar fra ungdom som er eller har vært aktive i den organiserte idretten. Studier som undersøker hva som skjer innad i idretten er en tydelig mangel. Fremtidige studier med dette utgangspunktet vil gi en dypere forståelse av ungdoms idrettsdeltagelse.