Children’s Participation in Everyday Life in Residential Care

Bidragsytere
Publiseringsår
2007
​Kapittel i Grietens et al. (2007)”Promoting Competence in Children and Families – Scientific Perspectives on Resilience and Vulnerability”. I dette kapittelet beskrives de juridiske rammebetingelsene for barns rettigheter, med fokus på medvirkning, i Norge. Deretter diskuteres beboernes medvirkning i barneverninstitusjonenes dagligliv i lys av institusjonelle regler, rutiner og sanksjoner.