Bemannet romfart : Et nytt hav av muligheter

Bidragsytere
Publiseringsår
2011
ISBN
978-82-7570-247-8
Avdeling
CIRiS
​Rapporten (2011) er bestilt og finansiert av Norsk Romsenter som et ledd i forberedelsene til nasjonale langtidsplan for romvirksomhet. Synspunktene og konklusjonene i rapporten er forfatterens egne.