Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

Publiseringsår
2012
ISBN
978-82-91927-19-0
​​Studien, som er laget av NTNU samfunnsforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, er en av få studier her i landet som spør barna direkte om dere egen oppfatning av trivsel og medvirkning i barnehagen. Noen stikkord fra rapporten:Barnehagebarn trives godt, men foreldrene tror de trives bedre enn det barna selv forteller.Barn og foreldre har ulik oppfatning av trivsel.De fleste barna trives, men noen blir plaget.Foreldrene er fornøyd med barnas medvirkning.Barna får være med og bestemme.Eksempler på små barn som ikke blir sett, eller som blir sett, men ikke forstått.​