Barnevern bør samarbeide med media

Bidragsytere
Publiseringsår
2012

​Barnevernet bør være på den politiske dagsorden. Da er åpenhet og samarbeid med media nødvendig,

Barnevernet må kommunisere bedre - dette var tittelen på en artikkel i forskning.no for noen år tilbake da Barne- og familiedepartementet nylig hadde satt kommunikasjon i barnevernet på dagsorden gjennom strategien ”et åpnere barnevern”.

I artikkelen etterlyste lektor Øystein L. Pedersen ved Høgskulen i Volda et barnevern som deltar i den offentlige debatten om sin egen institusjon, og som kommer ut av ”ingen-kommentar-skjulet”.

Hva har skjedd siden denne artikkelen sto på trykk? Har barnevernet og media på noen måte nærmet seg hverandre? Óg – hvorfor er det så viktig med åpenhet og samarbeid?