Barnehagen som barneverntiltak

Bidragsytere
  • Åse Bratterud
    Forfatter
  • Kari Emilsen
    Forfatter
Publiseringsår
2013
ISBN
978-82-91927-23-7
Prosjektet "Barnehagen som barneverntiltak" har hatt som hovedmål å belyse hva som gjør barnehagen til et kvalitativt godt og målrettet forebyggende tiltak for barn og deres familier. Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom Redd Barna, NTNU Samfunnsforskning, og Dronning Mauds Minne Høgskole for Førskolelærerutdanning (DMMH).