Arbeidsmiljø Neadalen

Bidragsytere
Publiseringsår
2015
ISBN
978-82-7570-406-9
​Undersøkelsen er gjennomført i januar 2015, blant 70 ansatte i to bedrifter i Neadalen. De ansatte har svart på et spørreskjema om fysisk aktivitet og hatt på seg aktivitetsmålere gjennom en vanlig arbeidsdag. De ansattes arbeidsoppgaver i bedriften er avgjørende for de ansattes aktivitetsnivå gjennom arbeidsdagen. Enkelte har stillesittende arbeid og er lite aktive gjennom hele arbeidsdagen, mens andre har et aktivitetsnivå som med god margin tilfredsstiller Helsedirektoratets anbefalinger om hvor aktive folk børe være gjennom en vanlig dag. Det gjennomsnittlige aktivitetsnivået gjennom arbeidsdagen er rundt dobbelt så høyt i den ene bedriften, sammenlignet med den andre. De ansatte i de to bedriftene i Neadalen er relativt aktive, når en ser på arbeid og fritid samlet. I løpet av en vanlig uke er de i gjennomsnitt 4,5 timer så aktive at de blir andpustne eller svette. Det er kun 7% som er mindre enn to timer fysisk aktive (andpustne/svette) i en vanlig uke. Dette betyr at de aller fleste tilfredsstiller Helsdirektoratets anbefalinger om minimum 150 minutter med moderat fysisk aktivitet i løpet av en uke. Nesten halvparten er aktive med høy intensitet flere dager i uka, mens 30 % er sjelden eller aldri, sammenhengende 20 minutter aktive med høy intensitet. Uten direkte målinger de i gjennomsnitt er det vanskelig å sammenligne mellom personer og grupper. Mye tyder på at de ansatte ved de to bedriftene i Neadalen, har stort sett det samme aktivitetsnivået som andre voksne i Norge. Litt over halvparten svarer at de er i middels fysisk form (sammenlignet med jevnaldrende), og rundt hver fjerde svarer at de er i god form.Litt over 10% svarer at de er i dårlig form. Noen få svarer at de er i svært og, eller svært dårlig form. I Neadalen, som i resten av landet, er ”å gå” den klart mest vanlige måten å være fysisk aktiv. Over halvparten går en tur minst en gang i uka. Den klart viktigste grunn til at folk trener, er fysisk og psykisk helse. De ansatte trives godt, både på arbeid og ellers. De fleste trives når de trener, men ikke så godt som de trives på jobben. Mange svarer at de kunne tenke seg å øke sitt aktivtetsnivå. Den viktigste begrensningen er den tid en har til rådighet. Det er selvsagt andre gjøremål som må prioriteres. Noen trekker fram behovet for bedre tilpassede treningstilbud.