"Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg" + "Er det mulig å få inn fiskevelferdsarbeidet i produksjonsplanen?"

Bidragsytere
  • Brit Tørud
    Prosjektdeltager
Publiseringsår
2021

Presentert på "Lansering av Fiskehelserapporten 2020 - med påfølgende seminar"

Arrangør: Veterinærinstituttet