Vi trenger ny økonomirådgiver eller /-konsulent

Spennende mulighet for engasjert og positiv økonomimedarbeider som blir tilnyttet administrasjonen i et levende og fremtidsrettet forskningsinstitutt. Søknadsfrist er 30. september.

Stilling ledig

Administrasjonen i NTNU Samfunnsforskning skal bidra til instituttets utvikling, drift og profesjonalitet.

Nå skal denne avdelingen ansatte ny økonomirådgiver eller -konsulent, avhengig av kompetansenivå.

Stabsavdelingen er en bredt sammensatt faggruppe som tilrettelegger for forskning og yter service for instituttets ansatte og våre oppdragsgivere.

Formålet med stillingen, i tillegg til forefallende regnskapsoppgaver, er å bistå våre forskningsavdelinger med prosjekt og økonomioppfølging. Videre vil du få medansvar for å utarbeide og oppdatere rutiner innenfor økonomi og bidra til kompetanseheving innenfor økonomiområdet, samt utvikling og forbedring av selskapets økonomi- og prosjektstyringssystem.

Søknadsfrist: 30. september.

Sektor: Offentlig

Du vil ha arbeidssted i NTNU Samfunnsforsknings bygg øverst på Dragvoll i Trondheim.

Ta kontakt med en av følgende for ytterligere informasjon: