Hør Forskerpoddens årlige oppsummering

NTNU Samfunnsforsknings podkast oppsummerer 2021: Flere store samfunnssikkerhetshendelser, utviklingshemmedes bosituasjon og psykisk helsearbeid. Og mer pandemi, dessverre.

I årets siste utgave er Stian Antonsen, Jan Tøssebro og Marit Helene Hem gjester

Gjerdrum-raset rett før nyttår i fjor, de svært dramatiske Kongsberg-drapene og politidrapet på Bislet.

Hvilken sak har gjort sterkest inntrykk på forsker på samfunnssikkerhet Stian Antonsen? Han må også kommentere hva han sa i Forskerpoddens gjenåpningsepisode i september. Står det seg i dag, bare tre måneder senere?

Professor og snart pensjonist Jan Tøssebro gjester også Forskerpoddens årsoppsummering, for å snakke om utviklingshemmedes bosituasjon i 2021. Det er dystert nytt. Hvorfor har det ikke skjedd noe?

Til slutt er Marit Helene Hem innom. Hun ble 1. august ansatt som sjef for vår nye satsing på forskning på psykisk helsearbeid. Hvordan har det vært å arbeide ganske alene store deler av høsten? Får hun kolleger i den ferske avdelingen snart?

Hør Forskerpodden overalt hvor du hører podkast, som for eksempel i SoundCloud.

Programleder er som vanlig Vegard Y. Smevoll.


- Jeg tror i hvert fall at det er et faktum at kapasiteten i helsevesenet er sånn akkurat nok til å funke i en normalsituasjon

Forsker på samfunnssikkerhet Stian Antonsen må nok jobbe med pandemi også i 2022

Medvirkende i episoden