HelsAs årlige seminar, også i år på Rockheim

HelsA, Geminisenteret for helsefremmende arkitektur og omgivelser, inviterer til sitt årlige seminar. Vel møtt på Rockheim tirsdag 18. oktober. Arrangementet er gratis.

Hvordan skaper vi et godt nabolag?

Hva betyr det for oss og vår fysiske og psykiske helse?

Hva betyr det for byen, for stedet vi alle er en del av - og for verden?

Det er NTNUs Siri Bakken, SINTEFs Solvår Wågø og NTNU Samfunnsforsknings Melina Røe som er den operative ledelsen i HelsA.

Seminaret på Rockheim er gratis for alle påmeldte, og det er fasilitator Ruth Marie Donovan som ønsker velkommen, klokka 13.00.

Det åpnes for registrering og kaffe fra kl. 12.30.

I løpet av dagen, som avsluttes kl. 15.45, blir det innslag fra blant andre Lise Leanore Nordenborg Linge, Are Risto Øyasæter, Lars Fredrik Händler Svendsen og Nadja Sahbegovic.

Etter det faglige programmet blir det mingling og bobler oppe i Rockheim Panoroma.

Se hele programmet her.

Det er mulig å melde seg på på både den faglige delen i tillegg til mingling, eller bare faglig del. Det er også mulig å følge seminaret kun digitalt.

Lenke for påmelding ligger her.