Ny bok fra professor Per Morten Schiefloe: Bygger på flere tiår med forskning

​Organisasjoners kvaliteter og prestasjoner er avgjørende for hvordan samfunnet fungerer, og for hvordan mennesker har det – som arbeidstakere, elever, klienter og som samfunnsborgere.

«Organisasjonsanalyse» gir en oversikt over grunnleggende teoretiske tilnærminger til organisasjonsforståelse og en innføring i hvordan innsamling og tolkning av data kan organiseres og gjennomføres ved bruk av en helhetlig og systemisk analysemodell. Dette gir en forutsetning for å lykkes med utvikling, ledelse og bruk av ressursene i organisasjoner på best mulig måte.

- Boka er bygget på to fundamenter. Det ene er flere tiårs erfaring med forskning- og utviklingsarbeid. Både i, for og med organisasjoner, store og små, private og offentlige. Det andre er nesten like mange års erfaring med undervisning i organisasjonsfag, på flere nivåer, sier Per Morten Schiefloe.