NTNU Samfunnsforskning arrangerer seminar om bruk av surveyeksperimenter 24. mars

Geminisenteret Oppink og NTNU Samfunnsforskning arrangerer seminar om surveyeksperimenter 24. mars kl. 11-14. Arrangementet er i kantina i Samfunnshuset på Dragvoll. Påmeldingsfrist: 21. mars.

Surveyeksperiment kombinerer elementer fra både spørreundersøkelser og eksperimenter, og involverer vanligvis å presentere deltakerne i en spørreundersøkelse for ulike versjoner av en spørsmålsformulering eller presentasjon, og deretter undersøke hvordan de forskjellige versjonene påvirker deltakernes svar.

I et surveyeksperiment kan man manipulere ulike faktorer, for eksempel ordvalg, rekkefølgen på spørsmålene, eller utseendet på spørreskjemaet. I analysen kan man sammenligne hvordan forskjellige grupper av deltakere svarer på spørsmålene, og undersøke om endringene i spørsmålsformuleringen fører til forskjeller i deltakernes svar.

Metoden gir en inngang til å teste hypoteser om hvordan spørsmålsformulering og presentasjon kan påvirke svar, samtidig som den gir data fra en bredt sammensatt prøve av deltakere.

Surveyeksperimenter brukes ofte i samfunnsvitenskapelig forskning, spesielt innenfor områder som politikk, psykologi og sosiologi.

På seminaret vil det presenteres ulike metoder for surveyeksperiment, og de ulike stadiene i å forberede et surveyeksperiment, ved hjelp av presentasjoner av pågående og avsluttede forskningsprosjekt.


Les mer om geminisenteret Oppink, senter for forskning på inkludering i skole og oppvekst, her.

Innledere (foreløpig liste)

· Rune Lomholt, stipendiat Syddansk universitet – om utvikling av vignetter i vignetteksperimenter, samt ulike måter å undersøke variasjon (within-group, between-group og d-efficient design). Betraktninger fra studier av læreres profesjonsutøvelse

· Stine Berre, stipendiat Institutt for sosialt arbeid, NTNU. Om bruk av vignetteksperimenter i survey – eksempler og resultater fra studier av arbeidslivsdiskriminering

· Zan Strabac, professor Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU: list-eksperimenter – et praktisk eksempel

· Henning Finseraas, professor Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU: Conjoint-eksperimenter – eksempel fra studie av oppslutning om vindkraftprosjekter

· Flere innledere blir lagt til etter hvert

Påmelding

På grunn av lunsjbestilling og begrenset antall plasser ønsker vi at alle deltagere melder seg på her.

Sted: Kantina, NTNU Samfunnsforsknings hovedbygg Samfunnshuset på Dragvoll

Tid: Fredag 24. mars kl. 11-14

Påmeldingsfrist: 21. mars