- Vi i NAPHA ser hvor utfordrende det kan være å rekruttere riktig kompetanse

Kommisjonen med 16 medlemmer skal hjelpe regjeringen med å sikre nok fagfolk med riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Tidligere NTNU-rektor Gunnar Bovim er leder.

Representanter fra arbeidstakere, arbeidsgivere, spesialisthelsetjenesten, de kommunale helse- og omsorgstjenestene og utdanningssektoren er med i arbeidet.

En av disse er leder i NAPHA, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Ellen Hoxmark.

- Vi i NAPHA ser hvor utfordrende det kan være å rekruttere riktig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Utfordringen i små kommuner og i tettbygde strøk er heller ikke den samme. Jeg er sikkert spurt om å være med her siden jeg leder et senter som jobber med å øke kompetansen i lokalt psykisk helsearbeid, sier Hoxmark.

- Oppdraget er veldig spennende! Jeg er opptatt av at vi nå få et godt faktagrunnlag på bordet før vi kan komme med anbefalinger. Det sies i mandatet at Norge har en høy dekning av leger og sykepleiere sammenlignet med andre sammenlignbare land. Allikevel har vi et stort behov for flere innenfor disse yrkesgruppene. Jeg spør meg om man må gjøre andre grep – det holder sannsynligvis ikke bare å utdanne flere i disse yrkesgruppene. Jeg er veldig spent på diskusjonene i kommisjonen, sier hun.

- Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en helsepersonellkommisjon. En av de største oppgavene vi står overfor er å utdanne, rekruttere og beholde nok kvalifisert fagfolk i helse- og omsorgstjenesten. For å lykkes med dette, trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag og treffsikre tiltak. Det skal kommisjonen levere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.

Medlemmer av helseoersonellkommisjonen

 1. Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
 2. Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
 3. Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
 4. Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
 5. Iren Mari Luther, leder, Oslo
 6. Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
 7. Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
 8. Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
 9. Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
 10. Marit Karlsen, lege, Kautokeino
 11. Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
 12. Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
 13. Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
 14. Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
 15. Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
 16. Morten Dæhlen, professor, Tønsberg