Napha-rådgiver og NTNU Samfunnsforsknings Kristin Trane disputerte 24. mai

Kristin Trane, faglig rådgiver i Napha, forsvarte avhandlingen sin som stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) 24. mai. Trane har forsket på FACT-modellen og dens rolle i et komplekst og fragmentert tjenestesystem og sett på potensialet modellen har i rurale strøk.

Dispouterer: Kristin Trane forsvarer avhandlingen sin 24. mai.

Komplekse og fragmenterte tjenestesystem og rurale kontekster utfordrer FACT-modellen i Norge, men forskningen til Trane viser at ansatte gjør tilpasninger som øker modellens potensial i denne typen kontekster.

– Hvis FACT-team har særlig fokus på rollen som ansvarlig koordinator, samarbeidsaktør og på å være den ene døra inn til tjenestesystemet, ser muligheten for å jobbe i tråd med modellen – og målet om integrert behandling – ut til å bedres, sier Trane.

Det samme synes å være tilfelle i rurale regioner hvis teamene for eksempel etableres som interkommunale samarbeid, har færre brukere per ansatt og bruker digitale verktøy.

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT er en tilpasning av ACT-modellen, og både FACT og ACT er modeller for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

helsedirektoratet.no

Relevant forskning både for FACT voksen- og FACT ung-team

Trane jobber også som faglig rådgiver i NAPHA og som leder av Nasjonalt implementeringsteam for FACT ung i Norge, som ble opprettet i fjor.

– Jeg opplever interesse for studiene jeg har gjennomført i praksisfeltet, og er glad for å få jobbe et sted hvor jeg kan bruke dem i mitt daglige arbeid. Jeg mener resultatene har relevans for både FACT ung og FACT voksen-team, selv om det er FACT voksen-team jeg har studert.

Disputerte på Lillehammer 24. mai

Tranes avhandling har tittelen «FACT-modellen som del av komplekse og fragmenterte tjenestesystem og rurale regioner. En kvalitativ studie» og hun disputerte ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer onsdag 24. mai.

Vel gjennomført: Kristin Trane i front for markeringen av disputasen onsdag 24. mai. Leder Ellen Hoxmark i Napha bakerst i bildet, nummer tre fra høyre. Foto: Høyskolen i Innlandet

– Jeg opplever interesse for studiene jeg har gjennomført i praksisfeltet, og er glad for å få jobbe et sted hvor jeg kan bruke dem i mitt daglige arbeid.

Kristin Trane, Napha og NTNU Samfunnsforskning

Faglig rådgiver, Napha