Ny bok: «Barn og unges medvirkning i barnevernet»

Lykkes barnevernet med å legge til rette for de unges medvirkning, kan de få unik innsikt i barn og unges hverdagsliv og behov, som igjen kan gjøre at barnevernsarbeiderne kan gi hjelp som virker, mener forsker Veronika Paulsen.

22. februar gir Gyldendal ut «Barn og unges medvirkning i barnevernet». Boka er skrevet av NTNU Samfunnsforskning-forsker Veronika Paulsen.

«Barn og unge i barnevernet skal få snakke fritt, lyttes til og inkluderes i beslutningsprosesser. I denne boka bruker forfatteren nyere forskning og teori for å belyse hva som er status for barns medvirkning i barnevernet i dag, hva som påvirker arbeidet med medvirkning, og hva som skal til for å få til gode medvirkningspraksiser.

Målet med boka er å bidra til økt forståelse av hvilken betydning medvirkning kan ha for barn og unge som møter barnevernet, og for barnevernets mulighet til å sikre gode tiltak for barnets beste», står det blant annet i omtalen av boka på Gyldendals nettsider.

Du finner høytoppløselig bokomslag og mer informasjon på Gyldendals nettsider her.

«Jeg har skrevet boka fordi jeg brenner for at barnevernet alltid skal ha barnet i sentrum og alltid jobbe for barnets beste»

Veronika Paulsen

- Jeg har skrevet boka fordi jeg brenner for at barnevernet alltid skal ha barnet i sentrum og alltid jobbe for barnets beste. Da må de også sikre trygge og gode medvirkningsprosesser for barn og unge, sier Veronika Paulsen.

Lykkes barnevernet med dette, kan de få unik innsikt i barn og unges hverdagsliv og behov, mener Paulsen.

- Dette kan igjen gjøre at barnevernsarbeideren kan gi hjelp som virker. Det er jo det alle ønsker, sier hun. «Barn og unges medvirkning i barnevernet» er skrevet for studenter i barnevern og sosialt arbeid. Den gir kunnskap og kompetanse som imøtekommer sentrale mål i studienes retningslinjer (RETHOS) og den nye barnevernloven. Bokas oppdaterte kunnskapsgrunnlag og den praktiske innretningen gjør den også nyttig for yrkesutøvere innen feltet.

Lærebokforfatter