– Jeg gleder meg til gode diskusjoner i styret

– Karianne Tungs svært relevante bakgrunn, ikke minst de fire årene på Stortinget, vil bli verdifullt for styret i NTNU Samfunnsforskning, mener styreleder Arvid Hallén.

Styrelederen trekker også frem at Karianne Tung kjenner forskningssektoren fra innsiden.

Tung har blant annet jobbet som strategisk og kommunikasjonsfaglig rådgiver for ledelsen ved NTNU.

– Det er kanskje denne bakgrunnen og kompetansen som gjorde at jeg ble spurt om å bidra som styremedlem også. Med flere års erfaring fra sektoren, både som politiker og som ansatt, har jeg med meg både fugle- og froskeperspektivet inn i ulike diskusjoner. Det tror jeg er sunt, sier Karianne Tung selv.

I dag er Tung daglig leder i Trondheim Tech Port, som ifølge egne nettsider er en interesseorganisasjon for teknologihovedstaden, «fordi fremtidens løsninger skapes her».

Du kan lese mer om Trondheim Tech Port her.

Fem eksterne styremedlemmer

Fra og med styremøtet som ble holdt i juni, er Karianne Tung også styremedlem i NTNU Samfunnsforskning.

Styret i NTNU Samfunnsforskning er satt sammen slik:

Leder:

Arvid Hallén
Tidligere adm. direktør i Norges forskningsråd

Styremedlemmer:

Sigurd Eriksson
Biblioteksjef, NTNU Universitetsbiblioteket

Else Berit Skagen
Rektor, Dronning Mauds Minne Høgskole

Karianne O. Tung
Daglig leder, Trondheim Tech Port

Jostein Mårdalen
Avdelingsdirektør, Norges geologiske undersøkelse

I tillegg er Christian Wendelborg og Gudveig Gjøsund ansattrepresentanter og styremedlemmer.

– Ny teknologi medfører så mange muligheter og utfordringer som samfunnsfagene kan bidra inn i, enten det handler om sikkerhet, etiske dilemma eller det nye arbeidslivet

Karianne Tung

Har kjent til NTNU Samfunnsforskning siden 2007

Karianne Tung har hatt NTNU Samfunnsforskning «på radaren», som hun sier, siden 2007. Da tok hun over jobben som heltidspolitiker i daværende Sør-Trøndelag fylkeskommune etter Snorre Valen, som da ble kommunikasjonsrådgiver nettopp i NTNU Samfunnsforskning.

Siden har hun fulgt instituttet på avstand. Karianne Tung (født i 1984) satt på Stortinget for Arbeiderpartiet i perioden 2013-2017. Så en tur innom NTNU før hun nå leder Trondheim Tech Port, hvor hun jobber for å fremme teknologi og innovasjon, relevant også for NTNU Samfunnsforskning.

– Jeg er ekstremt opptatt av at dette fagfeltet må settes inn i en samfunnskontekst. Teknologi er jo bare et virkemiddel for å oppnå et bedre samfunn. Da er det viktig å tenke tverrfaglig. Ny teknologi medfører så mange muligheter og utfordringer som samfunnsfagene kan bidra inn i, enten det handler om sikkerhet, etiske dilemma eller det nye arbeidslivet, sier hun.

I en tid hvor forskningssektoren er mer presset på midler enn før, tror Karianne Tung det er viktig å sette en klar retning for arbeidet instituttet skal utføre.

– Det kreves nok en større strategisk prioritering og flere diskusjoner også i styret. Det er diskusjoner jeg ser frem til å være med på. Jeg mener forskning er helt fundamentalt i samfunnet vårt, så NTNU Samfunnsforskning står støtt, etter min oppfatning. Det kan likevel være behov for å prioritere hva instituttet skal bruke tid på, sier hun.