Hvordan virker hjelpetiltak i barnevernet? Vi bidrar tungt på seminar i Oslo 8. juni

VID vitenskapelige høgskole og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) arrangerer seminar og webinar om hjelpetiltaksarbeid i barnevernet, hvor NTNU Samfunnsforskning har vært en sterk bidragsyter på tre nye rapporter. Seminaret arrangeres i Oslo, men kan følges også som webinar.

NTNU Samfunnsforskning er prosjektleder for et omfattende prosjekt om virkninger av barnevernets hjelpetiltak, mens VID vitenskapelige høgskole nå er utgiver av tre nye rapporter på dette feltet.

Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, er oppdragsgiver.

Du kan laste ned og lese rapportene her:

Delrapport 2 i prosjektet «Virkning av hjelpetiltak i barnevernet»: Besøkshjem og støttekontakt

Delrapport 3 i prosjektet «Virkning av hjelpetiltak i barnevernet»: Nettverksmobilisering – familie- og nettverksorienterte tiltak

Delrapport 5 i prosjektet «Virkning av hjelpetiltak i barnevernet»: COS-P som hjelpetiltak i barnevernet

Veronika Paulsen er NTNU Samfunnsforsknings prosjektleder og medforfatter på alle rapportene.

Webinar kan følges 8. juni

Torsdag 8. juni arrangeres det seminar og webinar om resultatene i disse rapportene, hvor NTNU Samfunnsforsknings Veronika Paulsen og Gro Ulset bidrar.

Det blir samtale om hvordan tiltakene virker og hva slags hjelpetiltak det er behov for i fremtiden. Arrangementet er i VIDs lokaler i Oslo, men kan følges også digitalt. Det er plass til 180 gjester i salen.

Lenke til strømming kommer her. Her finner du også mer informasjon om arrangementet.

Det er gratis å delta på seminaret.

Påmelding: https://easyfact.no/reply/ahkxyuuvmd

Program

 • 12.45: Dørene åpner
 • Åpning, ved Elise Skarsaune, fagdirektør for hjelpetiltak i Bufdir
 • Innledning om prosjektet «Virkning av barnevernets hjelpetiltak», ved Veronica Paulsen, forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning og professor i barnevern ved NTNU
 • Nettverksmobilisering – familie og nettverksorienterte tiltak, ved Inger Oterholm, professor
 • Besøkshjem og støttekontakt, ved Mari Dalen Herland, førsteamaneuensis og Ellen Syrstad, førsteamanuensis
 • COS-P som hjelpetiltak i barnevernet, ved Gunhild Regland Farstad, førsteamanuensis
 • Klokken 13.55-14-05: Pause
 • Klokken 14.05: Barn og unges medvirkning i spesialiserte hjelpetiltak, ved Gro Ulset, forsker ved RKBU Midt-Norge, IPH, NTNU og forsker 2 på NTNU Samfunnsforskning.
 • Forskningsfunn styrker kunnskapsgrunnlaget for en helhetlig arbeidsmodell for hjelpetiltak, ved Øivin Christiansen, forsker II, RKBU Vest, NORCE
 • Samtale fra praksisfeltet om videre ønsker for hjelpetiltak. Navn kommer. Ordstyrer: Ingvill E. Meltvedt, Bufdir
 • Klokken 14.55: Oppsummering og avslutning, ved Elise Skarsaune, Bufdir

NTNU Samfunnsforsknings prosjektleder