- Instituttet har jobbet godt igjennom pandemien

Styreleder Arvid Hallén mener NTNU Samfunnsforskning har jobbet bra gjennom pandemiperioden. Det skyldes sterke fagmiljøer som klarer seg godt både i oppdragsmarkedet og i konkurransen om både EU-midler og midler fra Forskningsrådet. Da det nye styret ble konstituert før sommeren, var det med tre nye medlemmer.

Sigurd Eriksen er bibliotekssjef i NTNU.

Else Berit Skagen
er rektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole.

Begge er nå nye styremedlemmer i NTNU Samfunnsforskning.

I tillegg er Gudveig Gjøsund ny ansattrepresentant.

- Begge de to nye eksterne styremedlemmene har bred og relevant bakgrunn som tilfører nyttig kompetanse til styret. Jeg ser frem til samarbeidet, sier Arvid Hallén, som fortsetter som leder.

Det er NTNU Samfunnsforsknings eier NTNU, gjennom valgkomité og generalforsamling, som velger styre i NTNU Samfunnsforskning.

Styret i NTNU Samfunnsforskning har det overordnede ansvaret for virksomheten. Et styre skal særlig være med i utviklingen av instituttets strategi og ha oppmerksomhet på de sentrale betingelsene for å realisere denne, sånn som kompetanseutvikling med faglig styrke på den ene siden og markedsposisjon på den andre.

Styret skal også sikre kvalitet og være en støtte for instituttledelsen.

Arvid Hallén, som er tidligere administrerende direktør i Norges forskningsråd, mener NTNU Samfunnsforsknings posisjon er solid.

- NTNU Samfunnsforskning har etablert seg som et stort samfunnsvitenskapelig miljø i norsk sammenheng, med stor faglig bredde, sier han.

Nå etter pandemien går det dessuten an å si at det gikk fint for NTNU Samfunnsforskning, mener han.

- Instituttet har arbeidet meget bra gjennom pandemiperioden, og har sterke fagmiljøer som klarer seg godt både i oppdragsmarkedet og i konkurransen om forskningsråds- og EU-midler. Norske oppdragsinstitutter har en krevende hverdag og er avhengig av en faglig sterk og dedikert stab. Det har NTNU Samfunnsforskning, sier Arvid Hallén.


Styret fra venstre på bildet:
Administrerende direktør Roger Lian, Sigurd Eriksson, Jostein Mårdalen, Christian Wendelborg. Foran: Gudveig Gjøsund, Else Berit Skagen, Arvid Hallèn og Kjerstin Spjøtvoll