Turid Fånes Sætermo

Turid Fånes Sætermo er sosialantropolog og seniorforsker ved avdeling Mangfold og Inkludering, der hun hovedsakelig arbeider med problemstillinger knyttet til innvandring og integrering. Hun har siden 2008 forsket på tematikker som migrasjon, tilhørighet, utenforskap, integrering, likestilling, mangfold, integreringspolitikk og arbeidsliv, både i norsk og internasjonal kontekst, og i urbane og rurale strøk. De senere årene har hun særlig vært interessert i hvordan integrering erfares, forstås og praktiseres på forskjellige måter i Norge som flerkulturell kontekst, og i spørsmål om hvordan det på ulikt vis arbeides for å oppnå målsetninger relatert til integrering og inkludering.

Publikasjoner