Ellen Hoxmark

Ellen Hoxmark har vært leder i NAPHA siden 1.1.2018. Hennes viktigste drivkraft som leder er å bidra til at NAPHA er en nyttig samarbeidspartner for kommunene når de utvikler sitt psykisk helse- og rusarbeid. Samtidig ønsker hun å bidra til at NAPHA skal være en attraktiv og god arbeidsplass der ansatte får brukt sitt potensiale. Før Hoxmark ble leder i NAPHA jobbet hun drøye tre år som faglig rådgiver samme sted, som prosjektleder for NAPHAs arbeid med psykologer i kommunen. I tillegg jobbet hun blant annet med ACT/FACT-satsingen, brukerplan, og mot region Nord.

Hoxmark er utdannet psykolog, og er spesialist i klinisk arbeid med voksne. Hun har jobbet flere år i Tromsø, i ulike stillinger innen psykisk helsevern, og jobbet en periode i Utekontakten. Hun var med på å starte opp, og lede, en enhet for mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser innenfor psykisk helsevern. Samtidig med oppstarten av denne enheten ble det inngått et samarbeid med Tromsø kommune og rustiltakene om å lage et oppsøkende team for den samme målgruppa. Dette arbeidet ledet henne over i et forskningsprosjekt som handlet om psykisk helse blant innlagte til rusbehandling i Helse Nord (ROP - Nord). Våren 2011 disputerte hun ved Universitetet i Tromsø.

Hoxmark kom til NAPHA fra jobben som leder ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Trondheim. Hun har lenge vært opptatt av å se ruslidelser og psykiske lidelser i sammenheng. Det å forstå hvordan traumer henger sammen med senere utfordringer i folks liv, og hvordan vi som hjelpere blir reelle samarbeidspartnere i menneskers søken etter å forstå seg selv, og etter å få et bedre liv, har vært viktig for henne.

Publikasjoner

Use of cookies / Cookies policy

This site uses cookies to offer you a better browsing experience and improve your use of the website. We also measure and analyze usage patterns and engagement for a better understanding of how our services are used.

Acceptance applies to all pages with x in the address. Read more about the use of cookies in our privacy statement. privacy statement

Essential cookies

Essential cookies ensure basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function optimally without these essential cookies, and they are strictly necessary to provide an online service.

Enabling cookies helps you fill out forms effectively on our website. For example, cookies help prevent the same user from submitting the same form multiple times. The information is deleted from the browse after 90 days.

The cookies assess and help us understand how visitors interact with our website. The statistics and information gathered are anonymised.

We use marketing cookies to display content and ads that are relevant and engaging for our visitors.