Om oss

CIRiS (Center for Interdisciplinary Research in Space) arbeider med forskning og utvikling innen bemannet romfart. Etter over ti år med biologiforskning og utvikling innen mikrogravitasjon og fjernoperasjoner om bord på Den internasjonale romstasjonen (ISS) ute i verdensrommet, har CIRiS nå blikket også mot månen.

CIRiS er en aktiv samarbeidspartner i flere forsknings- og utviklingsprosjekter i hele Europa. CIRiS’ arbeid innenfor romfartssektoren betyr mye også for andre næringer, ikke minst landbruk, men også havbruk og annen industri.

CIRiS

NTNU Samfunnsforsknings avdeling CIRiS arbeider med å legge til rette for en månebase gjennom tre satsingsområder: Operasjoner, livsstøttesystem og teknologiutvikling.

Operasjoner handler om å gjøre mennesker, prosesser, autonome system og nye teknologier tryggere, mer hardføre og mer effektive. Forskningen har en innovativ og tverrfaglig tilnærming til allerede etablerte fagdisipliner, og skal derfor bidra til best mulig beslutninger.

I arbeidet med bioregenerative livsstøttesystemer er resirkulering av ressurser helt avgjørende. På denne måten har aktiviteten også en betydelig synergi for bedre ressursutnyttelse her på jorda.

Bilde fra prosjektet Water Across Plants(WAPS) - et rom-biologieksperiment som undersøker plantevekst i reduserte gravitasjonsforhold.

En sentral drivkraft for CIRiS er innovasjon, med et tydelig mål om å utvikle teknologiske løsninger for menneskets videre utforsking av verdensrommet. Spesielt mot månen - og etter hvert Mars. CIRiS utfører i dag blant annet design, utviklinger og produksjon av sertifisert eksperimentelt utstyr for Den internasjonale romstasjonen.

CIRiS ble etablert i 2007, med utgangspunkt i ESA-prosjektet (Den europeiske romfartsorganisasjonen) «N-USOC», som står for Norwegian User Support And Operations Centre. Prosjektet hadde sitt utspring fra romfartsbiologisk forskning ved NTNU på 80- og 90-tallet.

Siden etableringen har CIRiS etablert seg som et anerkjent forskning- og utviklingsmiljø (FoU) innen bemannet romfart. CIRiS er en tverrfaglig, erfaren og attraktiv internasjonal samarbeidspartner på tvers av sektorer og miljøer.

Forskningssjef for CIRiS:

Besøksadresse:
NTNU Samfunnsforsknings hovedbygg
Dragvoll Allé 38 B, 7491 Trondheim