Trine Pettersen

Trine Pettersen er sosionom med flere videreutdanninger innenfor rus- og psykisk helsearbeid. Hun har de siste 19 årene jobbet med mennesker med alvorlig rus- og psykiske lidelser i Tromsø Kommune. Pettersen har et brennende engasjement for faget rus og psykisk helse og har lang erfaring med å jobbe med mennesker med omfattende tjenestebehov. I 2004 var hun med på å bygge opp og starte et oppsøkende team for mennesker med ROP-lidelser. Dette var et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Dette teamet ble i 2010 til et ACT- team.

Pettersen er opptatt av samhandling på tvers av tjenestenivå, boligsosialt arbeid og brukermedvirkning samt at brukere og deres pårørende skal oppleve en helhetlig og sammenhengende helse og omsorgstjeneste, og at de skal få medvirke aktivt i sitt eget liv.

I jobben som faglig rådgiver i NAPHA skal hun jobbe med ACT/FACT-modellen og bidra med sine erfaringer og sin kompetanse fra praksisfeltet.