Terje Petter Leiros

Leiros har en bachelorgrad i historie fra UiT. I senere år har han i tillegg til forskjellige studier jobbet som journalist og med andre redaksjonelle oppgaver.

Hans tilknytning til fagfeltet psykisk helsearbeid stammer fra lang egenerfaring med psykiske utfordringer. Dette, i kombinasjon med et sterkt samfunnsengasjement, ledet han etter hvert til å engasjere seg i brukerorganisasjoner.

Interessen for å skrive og å formidle er en drivkraft for Leiros. Blant annet har han vært fast spaltist i magasinet Sinn og Samfunn og holdt erfaringsforedrag for Verdensdagen for psykisk helse.

Hovedoppgavene i NAPHA er innenfor kommunikasjon og informasjon. Særlig jobber han med prosjektene Boligsosialt arbeid/Housing First og Brukerinvolvering i tjenestene.