Tanja Plasil

Tanja Plasil er forsker 2 ved Studio Apertura. Hun er også forsker ved Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon, St. Olavs hospital. Hun har mastergrad i antropologi fra Universitet i Amsterdam og doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier (Science and Technology Studies) fra NTNU.

Doktorgradsprosjekt handlet om datomerking som en styringsteknologi, matsystemer og matavfallsreduksjon. Et av hennes interessefelt er mat i vid forstand. Hun har forsket om matsystemer og moderne matproduksjon og forbruk, men også om sunt og bærekraftig kosthold og ernæring.

Før doktorgraden jobbet hun i ulike forskningsprosjekter ved Vrije Universitet i Amsterdam og om innvandring og integrering av innvandrere i ulike forskningsprosjekter i Belize og Argentina, ved NTNU.