Synnøve Reitan

I NAPHA jobber Synnøve Reitan med implementeringsstøtte til ACT/FACT-team, og er med i Nasjonalt implementeringsteam for FACT (voksne). Hun er opptatt av det boligsosiale arbeidet som grunnlaget for gode tjenester til brukergruppen, og jobber også blant annet med nettkurs i boligsosialt arbeid. Reitan er utdannet klinisk sosionom, med veiledergodkjenning og har masterfag i ledelse med fokus på relasjonell ledelse. I tillegg har hun mellomfag i sosiologi, videreutdanning i kognitiv terapi og tverrfaglig utdanningsprogram (SEPREP TU) med fokus på behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse.

Reitan har lang erfaring fra kommunale tjenester, både fra sosialtjenesten, fra oppfølgingstjenester for mennesker med rus- og psykiske lidelser, og som leder for kommunalt team med ansvar for kortvarig oppfølging ved oppståtte livshendelser. Hun hadde i tillegg oppgaver og ansvar knyttet til samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Synnøve Reitan har også klinisk erfaring fra et samhandlingsteam, som etter hvert ble et FACT-team, og var leder for teamet i åtte år, da ansatt i spesialisthelsetjenesten.