Stina Marie Hov Andreassen

Stina Marie Hov Andreassen er sivilingeniør og jobber som forsker 3 ved Studio Apertura. Hun har tverrfaglig bakgrunn fra statsvitenskap og som kjemiingeniør med master i helse, miljø og sikkerhet fra NTNU.

Hennes interesser er innen områdene beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet. Hun har skrevet masteroppgave om klimatilpasning, samfunnssikkerhet og kommunal beredskapsplikt, med særlig fokus på samspillet mellom aktører på ulike nivåer i klimatilpasningsarbeidet. Hun har erfaring med både kvantitativ og kvalitativ metode i sitt arbeid.

I dag er hun tilknyttet prosjektet Arct-Risk som omhandler håndtering av klimarelatert risiko i Arktis.