Solrun Elisabeth Steffensen

Solrun Elisabeth Steffensen kom til NAPHA i januar 2009 og har vært involvert i flere av NAPHAs satsninger; som prosjektleder for landets samhandlingsprosjekter og for kartlegging av ROP. Salutogenese, recovery og erfaringskompetanse. Prosjektleder for vårt regionale arbeid i Sør- og Nord-Norge. Nå deltar hun i ulike nasjonale og regionale arbeidsgrupper og nettverk og er prosjektleder for NAPHA sitt arbeid med brukerinvolvering i tjenesteutvikling og dialogiske samarbeidende praksiser: Brukerinvolvering i tjenestene, Dialogiske
og samarbeidende praksiser og nettverk, Erfaringskompetanse, Recovery og Rask psykisk helsehjelp.

Vernepleier med videreutdanninger innen: «Veiledning, konsultasjon og rådgivning», «Inkludering og integrering, «Prosjektstyring og endringsarbeid», «Organisasjon og ledelse», Integrert juss, opp mot helse- og sosialfag.

Bred erfaring fra helse- og sosialtjenesten i kommunen, både som faglig leder og leder for ulike virksomheter som heldøgns omsorgsboliger, asylmottak, prosjekt for psykisk helsearbeid og barneboliger.

Steffensen har arbeidet som høgskolelærer, samt erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid.

Publikasjoner