Lisbeth Christensen

Lisbeth Christensen er utdannet sykepleier. Før hun startet i NAPHA i 2008 jobbet hun på somatisk sykehus, sykehjem, hjemmesykepleien og avlastningstjenesten for alvorlig syke barn. Hun har ellers grunnfag i psykologi, et årsstudium i bedriftsøkonomi og kurs og enkeltemner i personalledelse. Hun har også pårørendeerfaring. I NAPHA jobber Christensen med administrasjon, rapportering, prosjektstøtte for prosjekter som ACT/FACT, rask psykisk helsehjelp, psykologer i kommunene og FIT/KOR med flere. Hun arbeider også med publisering på napha.no, napha-tv, streaming, korrektur, layout og grafisk profil. Hun har vært medlem av velferdsgruppa i NTNU Samfunnsforskning siden 2009, er plassvernombud i NAPHA, styremedlem i Forskerforbundet ved NTNU Samfunnsforskning (2015-2020) og vara ansattrepresentant til styret i NTNU Samfunnsforskning (2018-2020).