Kristoffer Nergård

Kristoffer Nergård har bakgrunn fra sosialantropologi og filosofi og er for tiden PhD-stipendiat. Han forsker på automatisering, robotisering og framtidens arbeidsliv i det NFR-finansierte prosjektet AUTOWORK (https://autoworkproject.org/).

Hans primærfokus er hvordan ny teknologi og nye arbeidsmåter påvirker byggenæringen, og hvilke konsekvenser dette kan ha for håndverkere og arbeidsprosesser i framtiden. Han er særlig interessert i standardisering, rasjonalisering, teknologi og mennesker, samt bruken av etnografi i organisasjonsforskning.