Elin Sivertsen

Elin Sivertsen er utdannet sykepleier med spesialisering og master i psykisk helsearbeid, og har i tillegg grunnfag i psykologi, videreutdanning i veiledning samt kognitiv terapi. Hun har i flere år arbeidet i kommunal psykisk helse og rustjeneste både klinisk, og med tjenesteutvikling og kvalitetsforbedring, eksempelvis fagansvar ved botiltak og kommunal øyeblikkelig hjelp døgnplass, prosjektleder for implementering av Rask psykisk helsehjelp, utvikling av FACT-team og ulike typer kurs og gruppetilbud.

Sivertsen har et bredt interessefelt, blant annet folkehelse og forebygging, samhandling, samskaping, brukermedvirkning og innbyggerinvolvering. Hun er opptatt av premissene for utøvelsen av psykisk helsearbeid på tjeneste- og systemnivå, spesielt i forhold til småkommune-perspektivet. Hun har også publisert en forskningsartikkel om interkommunalt samarbeid. I tillegg til deltidsstilling i NAPHA, jobber Sivertsen som universitetslektor ved Nord Universitet.

I NAPHA jobber hun primært med samhandling, men også med folkehelse, småkommuneperspektivet og har bidratt i arbeidsprosesser tilknyttet Rask psykisk helsehjelp.