Eli Skaug Rønning

Eli Skaug Rønning sitt arbeidsområde er å støtte instituttets forskningsformidling i prosjektene ved å produsere innhold, artikler og formidle nyheter i samarbeid med forskerne. Rønning bistår videre i strategisk kommunikasjonsarbeid og har særlig ansvar for å utvikle instituttets kommunikasjonsarbeid med vekt på optimering, medieovervåkning og formidlingsmetoder. I tillegg ivaretar Rønning praktisk støtte på arrangementer.